THE NEW VALUE FRONTIER 京瓷 创造新价值

尼龙PA66原料应用实例

点击数:
     尼龙PA66原料应用实例:
     产品应用:汽车、家电、机械、电子电器、电动工具、照明与运动器材等注塑成型产品。
     改性特征:增强、阻燃增强、无卤阻燃。                                           
     产品特征:尺寸稳定、高机械强度、高耐温性、外观优良、综合性能优异。

相关产品